H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Apeldoorn door-grond gepubliceerd

12/08/2014

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Aanleiding: De gemeente Apeldoorn wil de ondergrond een plaats geven in de ruimtelijke processen; zowel in de beleidsontwikkeling als in de uitvoering

Opdracht: Ontwikkel een Visie op de Ondergrond inclusief praktische instrumenten
 

  

 


Apeldoorn door-grond
Een visie op ondergrondkwaliteiten en instrumenten om ondergrondkansen te benutten

De gemeente Apeldoorn geeft met het
boek ‘Apeldoorn door-grond’ invulling aan de verbreding van het bodembeleid. Het boek schetst de bijdrage die de bodem kan leveren vanuit een brede en samenhangende visie op de ondergrond aan dergelijke maatschappelijke opgaven. Hiermee is een kennisbasis gelegd voor verbreed bodembeleid die in de praktijk van planvorming en projecten verzilverd kan worden. De uitdaging is om de ondergrond in al zijn facetten vroegtijdig in de planvorming mee te nemen zodat bodemkansen benut kunnen worden. Om dit te realiseren biedt het boek:

• Een visie op de ondergrond die dient als handelingskader inclusief checklisten (module 1)
• Een kennisfundament voor alle voor Apeldoorn relevante ondergrondkwaliteiten (module 2)
• Een aantal instrumenten die helpen de ondergrondkwaliteiten te operationaliseren (module 3)
• Een kaartenatlas met ondergrondinformatie (module 4)

Het boek is opgesteld door H2Ruimte en Witteveen+Bos in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn.

Terug naar het nieuws overzicht