H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Stadsgewest Haaglanden stimuleert bewust omgaan met de ondergrond

08/04/2013


Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden

Aanleiding: Onvoldoende bewustzijn van de rol van de ondergrond bij ruimtelijke planvorming

Opdracht: Verschaf inzicht in de relevantie van de ondergrond en de kansen die deze biedt


 


Bewust omgaan met de ondergrond
De agenda van Haaglanden kent grote vraagstukken op het gebied van (duurzame) energie, klimaatverandering, natuur- en groenontwikkeling, intensivering van het ruimtegebruik, duurzaamheid en leefomgevingskwaliteit. De “bodem” onder veel van deze vraagstukken is letterlijk en figuurlijk de ondergrond. Die ondergrond kan een stevige bijdrage leveren aan deze vraagstukken. Van een stevige bijdrage vanuit de ondergrond is nog lang niet altijd sprake; laat staan dat bodem/ondergrond als een vanzelfsprekend én onlosmakelijk element wordt meegenomen in vragen over ruimtelijke ontwikkeling van gebieden. Kennis en (samenwerkings)ervaring lopen sterk uiteen van gemeente tot gemeente, maar ook binnen gemeenten tussen de verschillende relevante afdelingen.

H2Ruimte ontwikkelt in een interactief traject met de gemeenten een onderbouwde ondergrondagenda met relevante ondergrondthema’s, die verbonden zijn met de belangrijkste bestuurlijke ambities, ruimtelijke urgenties en uitvoeringsprojecten.

 
 


 

Terug naar het nieuws overzicht