H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Communicatieplan duurzaam gebruik Ondergrond gemeente Arnhem

02/01/2013

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

Aanleiding: De gemeente Arnhem heeft veel kennis en ervaring opgebouwd over een duurzame benutting van de ondergrond. De gemeente wil deze kennis effectief communiceren naar alle relevante gebruikers van de ondergrond.

Opdracht:
Ontwikkel een Communicatieplan duurzaam gebruik Ondergrond gemeente Arnhem

 


Communicatieplan duurzaam gebruik Ondergrond gemeente Arnhem
De gemeente Arnhem heeft afgelopen jaren de nodige ervaring opgebouwd als het gaat om verankering van de ondergrond in het ruimtelijk planproces en daaruit voortkomende producten. Enkele producten zijn de structuurvisie Arnhem, visie op de ondergrond, gebiedsgericht grondwaterbeheer Presikhaaf, bestemmingsplannen en het warmte koude opslag masterplan. Arnhem wil de ontwikkelde kennis (beter) uitdragen. Niet alleen in de richting van haar partners in Milieu Regio Arnhem, maar ook naar allerlei partijen, die betrokken zijn bij een duurzaam gebruik en bescherming van de ondergrond. De totstandkoming van een communicatieplan en de opstelling van bouwstenen voor communicatie worden in nauwe samenwerking en interactie met betrokkenen vormgegeven.


Samenwerking: Witteveen+Bos en Daelinck

 

Terug naar het nieuws overzicht