H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Essay 'De Norm: de klimaatbestendige stad' gepubliceerd

16/10/2013

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Deltaprogramma

Aanleiding: klimaatbestendig bouwen staat te laag op de lokale (bestuurlijke) agenda. De vraag is of normering een oplossingsrichting is.

Opdracht: schrijf een essay dat de dialoog voedt rondom nut en noodzaak van het normeren van klimaatbestendig stedelijk bouwen.

 

 


De Norm: een klimaatbestendige stad
Klimaatverandering leidt in stedelijke gebieden tot meer wateroverlast, droogteschade aan gebouwen en hittestress in de openbare ruimte. Klimaatbestendig bouwen is daarom een must. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met klimaatbestendig bouwen, zal dat op termijn in toenemende mate leiden tot veel overlast, lagere leefkwaliteit en hoge kosten. Maar kan je klimaatbestendig bouwen afdwingen? En zo ja, hoe dan? H2Ruimte heeft in opdracht van het deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering van het Deltaprogramma de mogelijkheden verkend in het essay 'De Norm: de klimaatbestendige stad'.

Terug naar het nieuws overzicht