H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Gegronde

04/07/2016

Voor drie regio’s in Zuid-Holland zuid is een inspiratie- en handelingskader ondergrond opgesteld en gepubliceerd onder de titels "Gegronde Drechtsteden", "Gegronde Hoeksche Waard" en "Gegronde Alblasserwaard-Vijfheerenlanden". Bestuurders van deze gebieden zijn bijgepraat over kansen die de ondergrond in hun regio biedt. In actieve werkvormen is met bestuurders en ambtenaren gewerkt aan versterking van het bewustzijn wat de ondergrond kan betekenen in de realisatie van belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, duurzame energie, slim ruimtegebruik in bestaand bebouwd gebied en versterking van landschappelijke kwaliteiten.
De boeken zijn kennisdocumenten voor de dagelijkse praktijk in de gemeenten. Voor elke regio is in een flyer de essentie samengevat. 

De samenvattinen in de vorm van een folder zijn onderstaand te downloaden:

Gegronde Drechtsteden

Gegronde Hoeksche Waard

Gegeronde Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Voor informatie over de bijbehorende boeken neem contact op met H2Ruimte.

Terug naar het nieuws overzicht