H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Creatieve sessies sanering gasfabrieksterrein Keilehaven

16/05/2016

De gemeenten Rotterdam heeft in samenwerking met H2Ruimte een proces opgezet om te komen tot een slimme saneringsstrategie van het gasfabrieksterrein aan de Keilehaven. Een strategie, die meerwaarde voor het gebied oplevert op korte én lange termijn. 

Het proces om tot een slimme saneringsstrategie te komen bestond uit vier werksessies. De eerste sessie was gericht op het bijeenbrengen van voor het gebied relevante kennis. De tweede sessie richtte zich expliciet op kansen met een accent op tijdelijke bestemmingen en evenementen. De derde sessie richtte zich op de saneringsstrategie. In de vierde sessie werd de saneringsstrategie als vertrekpunt genomen en is nagegaan hoe op een slimme wijze kansen voor een tijdelijke bestemming aan de sanering zijn te koppelen. Liefst ook kansen die in het profiel van het gebied op langere termijn passen.  

Bijzonder aan het project is dat een bodemsanering als een katalysator wordt gebruikt voor een grotere gebiedsontwikkeling. Er is een scala aan ideeën gekomen op de vraag "Hoe kan de sanering waarde toevoegen voor de omliggende wijken en buurten?". Ideeën die input vormen voor de verdere ontwikkeling van het gebied Merwede4havens waar de Keilehaven deel van uitmaakt.  

Terug naar het nieuws overzicht