H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Drs. ing. Henk Werksma (1974) studeerde civiele techniek en technische planologie, doceerde aan de Hogeschool Winderheim, werkte bij TNO en richtte in 2006 samen met Henk Puylaert het planologisch adviesbureau H2Ruimte op. Hij is ruim tien jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur en beleidsmedewerker. Zijn ambitie is bij te dragen aan een mooi Nederland en duurzame gebiedsontwikkelingen door het verbinden van mensen, vakdisciplines, belangen en euro’s.

Lees hier een interview met Henk Werksma waarin hij verhaalt over zijn werkpraktijk, drijfveren en projecten.

 Bekijk profiel op Linkedin


Ir. Henk Puylaert (1955) studeerde bouwkunde (urbanistiek en ruimtelijke organisatie) aan de TU- Eindhoven, werkte bij het ministerie van VROM (Rijksplanologische Dienst en Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting) en TNO. In 2006 richtte hij samen met Henk Werksma H2Ruimte op. Hij is vijfendertig jaar werkzaam in het veld van ruimtelijke ontwikkeling als onderzoeker en (beleids)adviseur. Zijn drijfveer is bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkelingen en hoge ruimtelijke kwaliteiten waarbij de sleutel ligt in de verbetering van samenwerking tussen belanghebbenden.

Lees hier een interview met Henk Puylaert waarin hij verhaalt over zijn werkpraktijk, drijfveren en projecten. 

 

Bekijk profiel op Linkedin
 

 

Ir. Anne Witteveen (1989) studeerde landschapsontwerp aan de Hogeschool Larenstein in Velp en stedenbouw aan de TU-Delft. Anne is aan de TU afgestudeerd op een scripite getiteld "Rain, catch it if you can" op het grensvlak van stedenbouw, klimaatadaptatie en bewonersparticipatie met als case Het oude westen in Rotterdam. 
Als junior stedenbouwkundige in haar eerste echte baan binnen haar vakgebied ziet Anne het als een uitdaging om uit te dragen dat landschappen (zowel stedelijk als natuurlijk) vier dimensionaal zijn. De ondergrond is daarbij onlosmakelijk verbonden met bovengrondse activiteiten en kwaliteiten. 

 

Bekijk profiel op Linkedin