H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Instrumentontwikkeling 

 

Voor een soepel en creatief verloop van processen van gebiedsontwikkeling beschikken we over een diversiteit aan hulpmiddelen en instrumenten. Nieuwe instrumenten ontwikkelen we vanuit de filosofie dat de kracht van het  instrument in de eenvoud ligt. Voor toepassing in interactieve werkvormen is dit dé succesfactor.

We maken gebruik van het gereedschap van de Werkbank ruimtelijke kwaliteit. Andere hulpmiddelen zijn interactieve scenariobouw, SWOT-analyses, actoranalyses, gebiedsanalyses met de lagenbenadering, ontwerpateliers, community of practices, eenvoudige checklists, de aspectenanalyse en eenvoudige waarderings- en prioriteringsmethoden.

 

De inzet van instrumenten vraagt maatwerk. Voor de eindgebruiker is het instrument een middel om een doel te bereiken. Zo ontwikkelen we aanpakken om binnen beleidsdomeinen (bijvoorbeeld bodem en ondergrond) op een vraaggestuurd wijze informatie te ontsluiten.

 

 

Voorbeeldprojecten

 

Bodem4gebieden

 

Handreiking webportal BIELLS

 

Instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit vroeg in het proces

 

Handreiking Plannen met de ondergrond