H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Handreiking voor webportal bodeminformatie (BIELLS)

 

Een beter gebruik van bodeminformatie, dat is de missie van datamakelaar BIELLS. Anders gezegd: gebruikers van de bodem bij hun beslissingen vraaggestuurd en op effectieve en efficiënte wijze ondersteunen met bodeminformatie. Daarvoor heeft BIELLS een webportal ontwikkeld. Dit portaal brengt vraag en aanbod van bodeminformatie bij elkaar.

Voor een goed gebruik van het BIELLS webportal is een structuur ontwikkelt die de gebruiker helpt om relevante informatie te vinden. Mede gebaseerd op gebruikerstesten bevat het webportal een diversiteit aan zoekmogelijkheden. Zo onderscheidt het webportal verschillende ingangen toegesneden op de diversiteit in gebruikers. Wie kiest voor een natuuringang kan op een andere wijze de weg vinden naar bodeminformatie dan iemand die kiest voor de ingang ruimte of landbouw.

Het webportal bevat informatie over relevante gegevenssets met bijbehorende metainformatie, online kaarten aangeboden via webservices, kaarten te downloaden als pdf, datasets te downloaden of te bestellen en verwijzingen naar websites waar informatie kan worden ontsloten.

Product
 

Meer informatie
www.biells.nl

Samenwerking
H2Ruimte werkte voor de ontwikkeling van het prototype van de webportal samen met Carthago en Lijn43. In het traject na oplevering van het prototype is samengewerkt met Carthago en TNO. TNO heeft de site gebouwd en eind 2009 opgeleverd.

Opdrachtgever
SenterNovem, taakveld Bodem+, projectteam BIELLS.