H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

 

H2Ruimte is een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling. H2Ruimte werkt aan leefbare gebieden nu en straks. We helpen mensen te ontdekken hoe ze hun dagelijkse omgeving mooier, duurzamer en leuker kunnen maken. De kracht van H2Ruimte ligt in de combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis, conceptueel denken en procesvaardigheden. H2Ruimte ondersteunt en adviseert overheden en marktpartijen bij beleids- en gebiedsontwikkeling.

We ontrafelen ruimtelijke complexiteit en maken deze hanteerbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid, plannen, programma’s en projecten. We verbinden thema’s als ondergrond, water, gezondheid, milieu, energie, natuur, recreatie en verkeer met de wereld van ruimtelijke ontwikkeling. We leveren maatwerk in de grote diversiteit aan opgaven, waarin we betrokken zijn. Een gevarieerd repertoire aan aanpakken, verhalen en andere hulpmiddelen helpt ons daarbij.   

Onze vijf principes voor duurzame gebiedsontwikkeling geven aan hoe we in ons werk staan. We willen snappen hoe zaken in elkaar steken. We geloven in co-creatie en koesteren verschillen. We nemen de ruimte om ambitieus te zijn, maar zijn ons bewust dat dit tot betekenisvolle actie moet leiden. We hebben oog voor waardecreatie op termijn en laten die doorwerken in goede beslissingen in het nu.

 

 In de uitvoering van projecten nemen creatieve werksessies een centrale plaats in. Een grondige voorbereiding zorgt voor een helder beeld van het eindresultaat én een stimulerend programma om dat resultaat daadwerkelijk te kunnen boeken. We voegen waarde toe voor opdrachtgevers en deelnemers in de voorbereiding, de facilitering en de verslaglegging van deze sessies.