H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

 

H2Ruimte wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van gebiedsontwikkeling. Naast dit zelf vorm te geven in de praktijk, levert H2Ruimte beleidsadvies aan opdrachtgevers hoe invulling te geven aan duurzaamheid en schrijft agenderende essays.

Ruimtemettoekomst.nl
Samenvoeging van de websites ruimtexmilieu.nl, handreikingdro.nl, hkamphuis.nl en werkpartners.net en de inhoud van het boekje "Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp" tot www.ruimtemettoekomst.nl: een kennis- en inspiratiebron op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 

Opdrachtgever: eigen productie (2014) 
 

Website duurzame gebiedsontwikkeling
H2Ruimte heeft in 2011 spelregels opgesteld voor duurzame gebiedsontwikkeling. Deze zijn vertaald naar de websitewww.handreikingdro.nl.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu (2012)

 

Incompany training duurzame gebiedsontwikkeling 
Verzorging van incompany training Duurzame Gebiedsontwikkeling bij Stadsgewest Haaglanden. De training bestond uit een mix van colleges en praktijkdagen met aandacht voor onder meer het duurzaamheidsaspect bij gebiedsontwikkeling, Mutual Gain Approach, financiering en sociale binding en samenhang.

Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden (2011)


Handreiking Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp! 
Ontwikkeling van de handreiking "Duurzame gebiedsontwikkeling: Doe de tienkamp".  Naast aandacht voor inhoudelijke thema’s gaat de publicatie in op ruimtelijke kwaliteit en identiteit, economische en sociale vitaliteit en procesaanpakken zoals de mutual gains approach, de MKBA Arena en de voorstellen van de commissie Elverding.

Opdrachtgever: TU Delft / praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling (2011)


MRE-benadering Bouwfonds
Ontwikkeling van een systematiek om naast milieu (M) en ruimte (R) aspecten ook de economie (E) aspecten pro-actief in te brengen in de werkwijze bij gebiedsontwikkelingen van Bouwfonds.

Opdrachtgever: Bouwfonds (2010)

 

Expertmeeting Haarlemmermeer
Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging van de expertmeeting Haarlemmermeer waarin voor duurzaamheidthema’s bouwstenen zijn gevormd voor de op te stellen ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer (2009)

 

Doorbreek de impasse tussen gebiedsontwikkeling en milieu  
Spraakmakend en agenderend essay over het doorbreken van belemmerende normen bij gebiedsontwikkeling. Geen juridisch figuurzagen en procesmatige haarkloverij maar een focus op identiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Opdrachtgever: Praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling TU Delft (2008)