H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

 

 

De wijze zoekt zijn heil in oude boeken en leert daaruit louter spitsvondige redeneringen.

De zot echter vergaart kennis door de praktijk in te gaan en die aan de lijve te ervaren.

Het ware verstand, dunkt me.

Dat schijnt Homerus te hebben gezien, ook was hij blind, wanneer hij zegt:

‘Als het geschied is, komt ook de dwaas tot inzicht.’

 

Desiderius Erasmus, Lof der zotheid